Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/80/116380/diko.desiign.org/public_html/wp-content/themes/retreat/functions/admin-hooks.php on line 160
1 0 Archive | July, 2012
post icon

DIKO provas med fler grupper under sitt tredje år

Ända sedan vi började berätta om DIKO i olika sammanhang har vi fått frågor och kommentarer som har handlat om att DIKO skulle kunna fylla en viktig funktion för fler grupper än barn i särskolan och deras familjer. Vi kom tidigt att tänka på att vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar liksom barnen kan ha svårt att berätta vad de varit med om för andra. I vår ansökan om ett tredje år för DIKO bad vi därför om att få utöka projektet till att också omfatta vuxna inom daglig verksamhet och vuxna med förvärvade hjärnskador. Vi fick ja till detta, något som gläder oss mycket.

Vi kommer nu att få nya erfarenheter som innebär att barn som börjar använda DIKO har större chans att kunna fortsätta med det som vuxna. Genom att vuxna som arbetar i Daglig verksamhet kommer med, får vi reda på om DIKO behöver ändras för att passa dem och deras sammanhang. Vuxna med förvärvade hjärnskador kommer genom DIKO att få möjlighet att skapa fotodagböcker som de kan dela med familj och vänner på hemmaplan, medan de går kurs på Furuboda Folkhögskola. Vi kommer att anlita en arbetsterapeut från Dako i Halland till att fungera som koordinator gentemot vuxna med utvecklingsstörning och deras dagliga verksamhet. Genom detta kommer DIKO att spridas till fler platser från och med september 2012.

 

Leave a Comment
July 5, 2012