Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/80/116380/diko.desiign.org/public_html/wp-content/themes/retreat/functions/admin-hooks.php on line 160
1 0
post icon

Tack alla DIKO-användare! Dags att gå över till nya verktyg.

Vi som har arbetat med DIKO vill rikta ett stort tack till alla som använt DIKO genom åren och bidragit med synpunkter och engagemang angående vad som gör en digital fotodagbok både användbar och användvärd! Ett särskilt tack till er som var med till slutet – för ert tålamod och era idéer angående om det var möjligt och/eller önskvärt att fortsätta.

När DIKO-projektet formellt var slut i mars 2014 fanns det ett flertal användare som börjat använda DIKO under projekttiden och som gärna ville fortsätta göra det. Eftersom det då inte fanns något likvärdigt alternativ, valde Föreningen Furuboda och Certec vid Lunds Tekniska Högskola att gemensamt se till att DIKO-dagboken skulle vara fortsatt tillgänglig. Under senare delen av 2014 gjorde vi det också möjligt för externa användare att gratis börja använda DIKO, trots att dagboken endast var en prototyp. Denna tjänst var igång fram till november 2017. Vi vill nu hänvisa till andra appar och tjänster, som utvecklats efter att vi började skapa vår digitala dagbok och som vi tror i viss mån har inspirerats av oss.

De andra lösningar som finns skiljer sig från DIKO på flera sätt. Alla har vissa funktioner som DIKO-saknade, till exempel möjligheten att spela in ljud och lägga in video. DIKOs olika vyer finns inte, eller ser annorlunda ut än i DIKO och DIKOs lättanvända app har ingen likadan motsvarighet. Några av lösningarna är appar och andra är webbtjänster, som till skillnad från DIKO kostar pengar. Men det ger ju i gengäld en helt annan möjlighet till utveckling och till stabilitet och säkerhet.  Hoppas ni som använt DIKO ska hitta ett alternativ bland följande appar och tjänster:

Fotokalendern från Region Uppsala.  En app för iPad. Gratis app som kan hämtas i App Store.

Niki Diary. En app för iPad och andra IOS-enheter. Kostar 50 kr och är också tillgänglig i App Store.

PictureMyLife. En webbaserad dagbok, som finns i flera utföranden och med olika prisplaner. Kan eventuellt gå att får som hjälpmedel i vissa landsting. Information om vissa prenumerationer finns också hos Picomed.

Läs mer om det vi gjorde i DIKO och om användning av digitala fotodagböcker i rapporten Foton från min dag.

Leave a Comment
May 23, 2018
post icon

DIKO Uploader

Till DIKO-dagboken fanns det från december 2014 en app för DIKO i Apples App store. Den hette DIKO Uploader och var tänkt både som en smart kamera för den som ville föra över bilder till DIKO och som en ingång till DIKO för den som använde mobil eller surfplatta.

Med DIKO Uploader kunde man välja om man ville ta ett nytt foto eller hämta ett eller flera foton från kamerarullen. När man hade valt sina bilder kunde man antingen ladda upp bilderna direkt till dagen eller till DIKOs bilddatabas. Tanken var att det skulle gå lätt och snabbt. För den som ville gick det också att skriva text till bilderna innan man laddade upp dem till dagboken.

DIKO Uploader med bilderDIKO Uploader utan bilderDIKO Uploader - lägga till beskrivning

Leave a Comment
December 21, 2014
post icon

Foton från min dag

Nu finns det en rapport från DIKO-projektet kallad “Foton från min dag. Om bilder och bilddagböcker – erfarenheter från DIKO-projektet”.

I rapporten beskriver Bitte Rydeman och Anna Andersson tankarna bakom DIKO och berättar om erfarenheterna från projektet.

Bitte Rydeman är logoped och universitetslektor vid Certec vid Lunds tekniska högskola. Hon var projektledare för DIKO och var då knuten till Furuboda Kompetenscenter. Anna Andersson är specialpedagog och förälder. Hon var FUBs representant i projektet.

Om bilder och bilddagböcker - erfarenheter från DIKO-projektet

Leave a Comment
December 21, 2014
post icon

Registrering av nytt DIKO-konto

Nu är det möjligt för den som vill att automatiskt registrera sig och börja använda DIKO.

Registreringen hittar man på www.kontaktboken.org, som är den sida där man loggar in för att använda DIKO. När man registrerar sig får man ett admin-konto, som gör det möjligt att lägga till nya användare. Det finns en gräns för hur många användare varje admin kan skapa. Som användare räknas både användare med egen DIKO-dagbok (“Användare“) och användare utan eget DIKO som kan besöka en eller flera användares DIKO-dagböcker (“Gäster“).

För att kunna fungera som admin behöver man känna till hur DIKO fungerar. Det kan man läsa i DIKO-manualen som återfinns under fliken “Dokument”. Där hittar man också en Lathund för DIKO-admins, där man kan läsa hur man gör för att komma igång att administrera DIKO.

Leave a Comment
November 18, 2014
post icon

Nya funktioner i DIKO

Nu har DIKO fått nya efterlängtade funktioner.

Det går att göra inställningar för varje användare. En del personer behöver få tillgäng till avancerade funktioner för att redigera och skriva ut. Andra behöver ha så få funktioner som möjligt. Detta går nu enkelt att ställa in för föräldrar eller andra som ansvarar för användarnas inställningar.

En annan viktig nyhet är att det nu är möjligt för DIKO-användare att besöka varandras DIKO-dagböcker. Vilka som ska få den möjligheten och om de då också ska få möjlighet att kommentera varandras bilder går också att ställa in på samma sätt.

Här är en pdf-fil med en kort beskrivning av de nya funktionerna: DIKO_användarrelationer_v1

Leave a Comment
March 9, 2014
post icon

Många frågor om DIKO

När vi har varit ute och pratat om DIKO i olika sammanhang har vi ofta fått frågan om vad som händer med DIKO efter projektets slut. Många har också frågat om DIKO kommer att bli tillgängligt för dem och i så fall när då. Här följer några frågor och svar för er som undrar:

Modell över DIKO

Fråga: Hur fungerar DIKO?
Svar: DIKO är en webbplattform för bilddagböcker. Det innebär att DIKOs programvara och alla bilder finns på en server som nås via Internet. Den som har en bilddagbok i DIKO loggar in i sin dagbok via en webbläsare (Chrome eller Safari) eller via DIKO-appen i sin mobiltelefon eller surfplatta (med IOS eller Android).

Fråga: Ni har sagt att DIKO kommer att göras tillgängligt för andra när projektet är slut. Hur kommer det att gå till?
Svar: Det kommer att ske i två steg.

1. Från mitten på april 2014 kommer vi att göra DIKO tillgängligt för de som vill börja använda DIKO. Det handlar om då om individer och små grupper av individer, inte skolor eller kommuner.

2. Under andra delen av 2014 planerar vi att göra det möjligt för dem som vill att sätta upp sitt eget DIKO-nätverk. Det handlar då om att:

a. DIKO Server-programvara ska finnas tillgängligt att ladda ner och installera på ett webhotell eller en egen server för dem som vill.

b. Att DIKO-appen ska finnas tillgänglig i App store och Google play.

Fråga: Räcker det inte med DIKO-appen?
Svar: Nej, appen är bara ett verktyg för att föra över bilder till en DIKO Server och ett av flera sätt att komma in i sin DIKO-dagbok.

Fråga: Kommer DIKO att finnas som en tjänst som den som vill kan abonnera på?
Svar: Svårt att säga. Vi som har arbetat med projektet har inte möjlighet att driva DIKO vidare i stor skala själva, däremot kommer vi att göra det möjligt för individer att börja använda DIKO från mitten på april 2014.

Fråga: Kommer DIKO att kosta något?
Svar: Att börja använda DIKO kommer under våren 2014 inte att kosta något (däremot kan det senare tillkomma kostnader för att täcka driften av DIKO). Den programkod som vi gör tillgänglig (det som behövs för att sätta upp sitt egen DIKO Server) kommer inte heller att kosta något. Däremot kostar det att abonnera på ett webbhotell eller en server, att ha ett domännamn och att göra sin DIKO-plattform extra säker via https (valfritt).

Fråga: Hur kommer de tekniska kraven att se ut?
Svar: Det som kommer att krävas för att köra DIKO är ett domännamn, ett abonnemang på ett webbhotell som stödjer MS SQL och asp.net och tillräckligt med utrymme för att lagra bilderna. En alternativ möjlighet är att installera DIKO på en egen server. Tydliga specifikationer angående detta kommer att presenteras när DIKOs server-programvara görs tillgängligt för nedladdning.

Fråga: Kommer vem som helst at få sprida DIKO och göra ändringar i koden?
Svar: DIKO kommer att omfattas av ett licensavtal som bland annat innebär att det kommer att vara fritt att sprida och ändra DIKO, men att den som ändrar eller vidareutvecklar DIKO kommer att behöva göra ändringarna eller de nya versionerna tillgängliga för andra. Troligtvis kommer licensavtalet att bli något av dessa: GPL (GNU General Public Licenses),  GNU Affero GPL (AGPL) eller  Commons-BY-SA (attribution – share alike, eller “erkännande – dela lika”).

Leave a Comment
March 6, 2014
post icon

Lyssna på texten i DIKO

Tala markerad text i IOS-enheter

För de DIKO-användare som använder en IOS-enhet (iPad eller iPhone) går det att lyssna på texten i DIKO med hjälp av talsyntes. Detta utan att behöva installera något särskilt nytt program mer än DIKO-appen. Det man behöver göra är att under Inställningar, Allmänt gå in i Inställningar och välja Tala markering. Sedan kan man i DIKO peka och hålla kvar fingret en stund över texten. Då kommer det fram ett popupp-meddelande där man kan välja Kopiera eller Tala. Väljer man Tala så talas den markerade texten av talsyntesen. Högt upp på att-göra-listan för Hector som programmerar de nya funktionerna i DIKO står ändå att göra det möjligt att spela in ljud till bilderna i DIKO-dagboken. Och vi vill hitta en lösning där den som besöker sin dagbok från en dator också lätt kan lyssna på det de har skrivit.

Leave a Comment
April 22, 2013
post icon

Nya ikoner i DIKO

Sedan ett tag tillbaka är det möjligt att inte bara växla mellan bild, dag och vecka i DIKO, utan också att se hela månaden och att ta sig till ett särskilt datum i dagboken. De första ikonerna som användes för dessa funktioner såg inte ut så som användarna ville ha dem – de var alldeles för färgglada, vilket distraherade. Efter synpunkter från deltagarna och i diskussioner projektgruppen ser nu ikonerna i menyraden högst upp ut så här:

ikoner för att växla vy i DIKO

Leave a Comment
April 22, 2013
post icon

DIKO presenterades vid FKS inspirationsdagar

DIKO i utställningen på FKS inspirationsdagar Föreningen för kognitivt stöd (FKS) håller en gång om året inspirationsdagar i Stockholm. Då presenteras nyheter på kognitionsområdet och i år var vi med och berättade om DIKO. Från vårt projekt deltog Bitte Rydeman (projektledare) tillsammans med Jenny Mossberg, Ulla Ekeberg och Maria Blad. Vi fanns med i utställningen där vi träffade många som blev intresserade av DIKO och som kunde ge oss bra återkoppling på vad de fick se. Här kan du ta del av en pdf med det föredrag som Bitte höll om DIKO. Läs mer om FKS på www.fks.org.se.

 

Leave a Comment
April 22, 2013
post icon

DIKO-dagar på Furuboda

Hela DIKOs projektgrupp träffades på Furuboda 25-26 februari för att delge varandra sina erfarenheter från projektarbetet.  Här berättar deltagarna från Halland om erfarenheterna från den dagliga verksamheten Gården i Kungsbacka.

Jenny visar GårdenPå Gården har man arbetat individuellt med deltagarna, som har uppskattat sina digitalkameror mycket. Sedan de gick med i projektet har arbetstagarna med sig kameran överallt. Den har blivit väldigt viktig för dem – också som ett kommunikationsredskap.

DIKO-användning - IOS lila, Windows grönt

Hector, som arbetar med den tekniska utvecklingen av DIKO, visade användningen av DIKO under det senaste året. Den lila linjen i bilden visar hur användningen av Apples mobila produkter har ökat, medan den gröna linjen visar hur ofta DIKO används med Windows.

Leave a Comment
February 26, 2013